40 77 78 08 hc@hcrs.dk

Byggestyring

Projekteringsledelse

Alle projekter hviler på et gennemarbejdet og detaljeret forarbejde. Hos HC Rådgivning & Styring kan vi varetage alle faser af projekteringsledelsen. Vi udarbejder alle planer for projektet og sørger for, at f.eks. udbudsmaterialer er præcise og dækkende.

Vi sikrer, at projekteringen altid følger de aftalte økonomiske rammer, og at alle aftaler om kvalitet overholdes. Vi udvælger tidligt de dygtigste arkitekter og de bedste ingeniører og/eller arbejder sammen med bygherrens faste samarbejdspartnere, hvor det er relevant.

Vi leder projektets rådgivere ud fra en filosofi, om at vi alle spiller på samme hold og alle problemstillinger skal tackles konstruktivt og med respekt for deltagernes forskellige fagligheder. Det er vores erfaring, at det giver de mest effektive processer og de mest spændende resultater.

Byggeledelse

Byggeledelsen bliver varetaget af erfarne projektchefer i samarbejde med projektledere og assistenter, som fører et grundigt og systematisk tilsyn med alle faggrupper under byggeriets udførelse. Byggeledelsen koordinerer entreprenørernes arbejde på pladsen, overvåger modtagelsen af byggematerialer, udfører løbende kvalitetskontrol og sikrer et glat og problemfrit samarbejde mellem de forskellige faggrupper. Byggeledelsen sørger ligeledes for i samarbejde med Arbejdstilsynet – at alle arbejdsmiljøregler overholdes og at sikkerheden på byggepladsen er i top.

Vi er løbende til stede på byggepladsen gennem hele projektforløbet og i større projekter opretter vi byggepladskontorer, som er bemandet gennem alle byggeriets faser. Byggeledelsen afholder hyppige byggemøder med bygherre, rådgivere og repræsentanter for entreprenørerne. Det sikrer tæt kontrol med projektets udvikling, og at eventuelle problemer bliver håndteret i tide, og før de bringer projektets tidsplan og økonomi i fare.

Økonomistyring

Budgetoverskridelser er en væsentlig risikofaktor i alle større byggeprojekter. Gang på gang bringer budgetoverskridelser større byggerier i fare. Gennem veldefinerede entrepriser og præcise aftaler om økonomi, tid og levering sikrer vi, at budgettet for det samlede projekt aldrig skrider.

Budgetansvaret for det enkelte byggeprojekt ligger hos projektchefen, som konstant er tæt på arbejdet på byggepladsen. Projektchefen fører tæt kontrol med byggeriet gennem alle projektets faser og er den første, som identificerer potentielle budgetoverskridelser. Det sikrer hurtig handlen i tilfælde af overskridelser, og dermed minimeres skader på projektets totaløkonomi.

Kontakt os

Hos os er du altid i centrum. Fortæl os om dine ønsker og behov, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  • Årelang erfaring
  • Vores kvalitet er i top
  • Dedikerede til bygherren
  • Konkurrencedygtige priser
  • En aftale en aftale

Du er i trygge hænder

Vi er ikke tilfredse med vores arbejde, før du er det.

40 års erfaring

Vi har mere en 40 års professionel erfaring inden for professionel byggeri og byggestyring.

Faglig stolthed

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten. At holde en altid høj kvalitet hver gang er en mærkesag.

Glade kunder

Du er i trygge hænder med os som bygherrens uvildige rådgiver og samarbejdspartner.

Kontakt os

Få uvildig byggerådgivning

Vi vil gerne være bygherrens uvildige rådgiver og samarbejdspartner og meget gerne i samarbejde med bygherrens øvrige samarbejdspartnere.

Du er velkommen til at kontakte os nu for en uforpligtende samtale. Udfyld formularen her på siden, eller ring til os på telefonen.

Bliv ringet op